CALL FOR ABSTRACTS

Alle arts-assistenten, arts-onderzoekers en senior-coassistenten kunnen een abstract indienen, welke zal worden beoordeeld door een jury, bestaande uit stafleden van de verschillende klinische specialismen. De beste presentaties worden tijdens het symposium beloond met respectievelijk de Pélerin Wetenschapsprijs en Pitchprijs. Senior-coassistenten kunnen meedingen naar de Pélerin Senior-coassistent prijs. In totaal € 10500,- aan prijsgeld!

De deadline voor het indienen van een abstract voor de Pélerìn Wetenschapsprijs, Pélerin Pitchprijs en Pélerìn Senior-coassistent prijs 2023 is vrijdag 9 juni 2023 om 23:50 uur. Het inzenden van abstracts kan via onderstaande link:  
Abstract indienen

DEELNAME CRITERIA

Algemene deelname criteria

Iedereen die nog niet eerder de Pélerìn wetenschapsprijs heeft gewonnen mag deelnemen (dus ook eerder genomineerden);

 • Ingediende abstracts dienen onderzoek uitgevoerd binnen het Maastricht UMC+ te betreffen.
 • Deelnemers dienen verbonden te zijn aan het Maastricht UMC+.
 • Er mag één abstract per persoon ingediend worden.
 • De abstracts mogen maximaal 350 woorden bevatten, anders worden ze niet beoordeeld.
 • Abstracts moeten in het Engels ingediend worden.
 

Vereisten voor deelname Pélerìn wetenschapsprijs

 • Je bent arts-assistent of arts-onderzoeker ten tijde van indiening abstract
 • Je hebt een eerste of tweede auteurspositie op het ingediende onderzoek
 • Jouw onderzoek ligt op 1 oktober 2022 nog niet ter beoordeling voor promotie bij de leescommissie en je bent nog niet gepromoveerd
 • Het wetenschappelijk onderzoek heeft betrekking op een gebied binnen de geneeskunde (klinisch onderzoek/basaal wetenschappelijk onderzoek).
 

Vereisten voor deelname Pélerìn senior-coassistent prijs

 • Je bent senior coassistent (voorheen semi-arts) ten tijde van indiening abstract en kunt het onderzoek van je wetenschapsparticipatie (WESP) presenteren.
 • Je hoeft geen senior-coassistent meer te zijn op het moment van het symposium.
 • Bachelor en masterstudenten geneeskunde en AKO met onderzoek buiten de wetenschapsparticipatie (WESP) of combistage kunnen helaas niet deelnemen.

Alle abstracts die voldoen aan de voorwaarden voor deelname aan de Pélerìn Wetenschapsprijs, Pélerin Pitchprijs en Pélerìn Senior-coassistent prijs worden gepubliceerd in het symposium boekje.

VERDERE REGELGEVING EN JURERING PÉLERìN WETENSCHAPSPRIJS EN PITCHPRIJS

Alle tijdig ontvangen abstracts worden voorgelegd aan een jury bestaande uit vertegenwoordigers van alle klinische afdelingen van het Maastricht UMC+. Het indienen van abstracts gebeurt via een digitaal invoerblad. Verdere vereisten voor vorm en inhoud worden daar kenbaar gemaakt.

Uit de ingediende abstracts nomineert de jury maximaal 6 kandidaten die voor de Pélerìn Wetenschapsprijs in aanmerking komen. Genomineerde kandidaten voor de Pélerìn Wetenschapsprijs geven een orale presentatie (10 minuten). Tevens selecteert de jury 6 kandidaten die de kans krijgen hun onderzoek toe te lichten middels een korte pitch. De pitches zullen van tevoren worden opgenomen en worden voorgelegd aan experts. Tijdens het symposium zelf zullen enkele van deze pitches te zien zijn en zal de winnaar bekend worden gemaakt. 

Deelnemers ontvangen uiterlijk 1 maand voorafgaand aan het Pélerìn Wetenschapssymposium bericht van de Pélerìn commissie en horen dan of en voor welke prijs zij genomineerd zijn. De genomineerde kandidaten voor de Pélerìn Wetenschapsprijs schrijven in de week na bekendmaking van hun nominatie een korte samenvatting van het onderzoek, begrijpelijk voor de leek, die in Summum kan worden gepubliceerd.

De jury betrekt bij haar uiteindelijke beoordeling de volgende criteria: kwaliteit van het abstract en de presentatie tijdens het symposium/kwaliteit van de pitch. De jury zal de Pélerìn Wetenschapsprijs en Pélerìn Pitchprijs toekennen aan een van de genomineerde kandidaten. Over de uitslagen kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Verdere regelgeving en jurering Pélerìn senior-coassistent prijs

Alle tijdig ontvangen abstracts worden voorgelegd aan een jury bestaande uit vertegenwoordigers van alle klinische afdelingen van het Maastricht UMC+. Het indienen van abstracts gebeurt via een digitaal invoerblad. Verdere vereisten voor vorm en inhoud worden daar kenbaar gemaakt.
Uit de ingediende abstracts nomineert de jury maximaal 12 kandidaten die voor de Pélerìn Senior-coassistent prijs in aanmerking komen. Geselecteerde senior-coassistenten geven ’s middags een korte poster presentatie over hun onderzoek en er is gelegenheid tot het beantwoorden van vragen. Deelnemers ontvangen uiterlijk 1 maand voorafgaand aan het Pélerìn wetenschapssymposium bericht van de organisatie en horen dan of zij voor deze sessie genomineerd zijn.

De jury betrekt bij haar uiteindelijke beoordeling de volgende criteria: kwaliteit van het abstract en de pitch tijdens het symposium. De jury zal de Pélerìn Senior-coassistent prijs toekennen aan een van de genomineerde senior-coassistenten. Over de uitslagen kan niet worden gecorrespondeerd.

MELD JE AAN ALS JURYLID

Vanzelfsprekend dienen alle ingediende abstracts beoordeeld te worden. Een vakkundige jury buigt zich over alle inzendingen om zo de genomineerden en uiteindelijk een winnaar te bepalen. Ben jij specialist in het MUMC+ en wil je graag jurylid worden?
Stuur ons een mail (symposium.pelerin@mumc.nl) en meld je aan als jurylid.